OM FÖRETAGET
 
Kentas MiniEntreprenad startades 2001 av mig, Kent Nyberg och min sambo Pernilla Robson.
Då bestod företaget av en minigrävare och en anställd maskinförare.
Idag, sex år senare, har vi åtta maskiner i bruk och är elva anställda! Vi åtar oss alla typer av markarbeten, små och stora jobb åt både privatpersoner och företag, alla kunder är lika viktiga för oss!
 
Under sommarhalvåret består verksamheten i huvudsak av husdräneringar och fuktisoleringar, ett område vi specialiserat oss på och där vi besitter ett stort branchkunnande. Vi utför även schaktarbeten Utbyggnader, tomtplaneringar, vatten & avloppsgrävningar, stensättning mm.
Vi har ett gott samarbete med Byggspecialisterna i Gävle, Rubank Bygg, Kossan och Kalven bygg mfl.
Vi har försäljning av material; sand, grus, jord, även dräneringsmaterial, tankar mm.
 
Under vinterhalvåret utför vi främst snöröjning och sandning. Våra uppdragsgivare är bla. Gävle Kommun, PEAB, Gavlegårdarna, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.
Både privatpersoner och företag är välkomna att vända sig till oss.
Vi finns på Strömsbrovägen 21, Näringen tel : 026 - 16 00 90.
Se även Kontakta oss fliken!