MILJÖDEKLARATION
 
Miljödeklaration för Kentas Mini-entreprenads maskiner
Vi använder miljöklass 1 diesel i samtliga våra maskiner. Biologiskt nedbrytbar olja BP Biohyd SES 46. Uttjänta filter, oljor, däck, batterier, stål och slitdelar återlämnas för destruktion/återvinning.
 
Vid tvätt av våra maskiner används enbart miljövänlig avfettning, miljögodkänt tvättmedel. Vi lägger stor vikt på att förebygga och förhindra eventuella olje- eller dieselläckage.
Vid nyanskaffning köpes endast nya maskiner som med stor marginal klarar alla ställda krav avseende utsläpp, buller etc.
 
Ovanstående punkter kommer att kontrolleras fortlöpande av oss och vår personal för att på sikt vara en del i framtida ISO-certifiering.